Elafibranor (GFT505) Pudder –Die Neie Medikament Fir NASH Behandlungsstudie